Sie├Ž Restauracji Ganesh kolejnym partnerem naszej firmy. Ganesh to wyr├│┬┐niaj┬▒ca si├¬ eksplozj┬▒ smak├│w, mixem przypraw, intensywno┬Âci┬▒ zapach├│w tradycyjna kuchnia indyjska. FRConsulting zajmie si├¬ budow┬▒ systemu franczyzowego, a nast├¬pnie jego rozwojem.


Data: 19-10-2012

Firma FRConsulting na zlecenie Baltic Retail Development Sp.z o.o stworzy┬│a autorski koncept restauracji dedykowanej lokalnemu klubowi koszykarskiemu - Energa Czarni S┬│upsk. Restauracja Czarni Cafe serwuj┬▒ca kuchni├¬ typu TEX-MEX powstaje w centrum handlowym Jantar w S┬│upsku, na powierzchni 300m2 zaaran┬┐owanej z nale┬┐yt┬▒ dba┬│o┬Âci┬▒ o stworzenie niepowtarzalnej sportowej atmosfery.

Zapraszamy ju┬┐ jesieni┬▒ tego roku.
Data: 21-08-2012

Firma FRConsulting podpisa³a umowê na budowê i rozwój Restauracji W³oskich La Grotta z Rzeszowa.
Restauracje W┬│oskie La Grotta oferuj┬▒ dania oparte na oryginalnych, najbardziej charakterystycznych w┬│oskich recepturach. Wyszukane smaki, w po┬│┬▒czeniu z oryginalnym wystrojem, przenosz┬▒ klient├│w w niezapomniany ┬Âr├│dziemnomorski klimat.

Data: 20-08-2012

Firma FRConsulting wprowadzi┬│a na polski rynek zagraniczn┬▒ siec kin - 5D Optima.
Apriori Media Sp. z o.o z siedzib± z Lublinie - operator kin 5D planuje ekspansjê w centrach handlowych na terenie Polski. Obecnie przy wspó³pracy z FRConsulting zosta³o otworzone pierwsze w Polsce kino 5D Optima w Fantasy Park w Lublinie. W repertuarze 9 filmów o ró¿nej tematyce dla szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy na seanse w godzinach otwarcia Fantasy Parku.Data: 20-07-2012

Je┬Âli szukasz lokalu na w┬│asn┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž b┬▒d┬╝ potrzebujesz pomocy w obrocie nieruchomo┬Âciami zg┬│o┬ si├¬ do nas. FRConsulting oferuje:

- pozyskiwanie lokali z uwzgl├¬dnieniem specyfiki dzia┬│alno┬Âci, atrakcyjności lokalizacji, czy indywidualnych potrzeb klienta, wraz z negocjacją warunków umowy najmu pod względem finansowym i prawnym.

- wsp├│┬│pracę w obrocie nieruchomo┬Âciami bazuj┬▒cą na wieloletnim doświadczeniu na rynku nieruchomo┬Âci,co wi┬▒┬┐e si├¬ z mo┬┐liwo┬Âci┬▒ osi┬▒gni├¬cia bardzo korzystnych warunk├│w dotycz┬▒cych kupna, sprzeda┬┐y czy najmu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Andrzej Lorek
tel. 507 082 672
e-mail: alorek@frconsulting.pl
Data: 03-07-2012

Dlaczego franczyza?

Franczyza to nic wi├¬cej jak same zalety, a korzy┬Â├Ž wielostronna jest jej najwi├¬kszym plusem.

KORZY┬ŽCI OG├ôLNE

Franczyza to system idealny dla rozpowszechniania i rozwoju marki, umo┬┐liwiaj┬▒cy dost├¬p do szerokiej gamy towar├│w i us┬│ug dla potencjalnego konsumenta. To tak┬┐e spos├│b na wyr├│wnywanie poziomu jako┬Âci ┬┐ycia, co wi┬▒┬┐e si├¬ z wzrostem zadowolenia lokalnej a nawet og├│lnopolskiej rzeszy odbiorc├│w.

KORZY┬ŽCI DLA FRANCZYZOBIORCY

Franczyza to ┬Âwietny pomys┬│ na biznes! Rozpocz├¬cie dzia┬│alno┬Âci pod skrzyd┬│ami sprawdzonej ju┬┐ marki, stanowi najlepsze rozwi┬▒zanie dla os├│b chc┬▒cych zainwestowa├Ž w w┬│asny dochodowy biznes, w mo┬┐liwie najbezpieczniejszy spos├│b. Przedsi├¬biorca korzystaj┬▒cy z systemu franczyzowego jest obj├¬ty kompleksowym wsparciem podczas ca┬│ego procesu korzystania z us┬│ug franczyzodawcy.

KORZY┬ŽCI DLA FARNCZYZODAWCY

Franczyza to idealny spos├│b na zbudowanie silnej i stabilnej pozycji w┬│asnej marki. Udzielanie licencji franczyzy umo┬┐liwiaj┬▒cej otwieranie kolejnych plac├│wek/lokali/oddzia┬│├│w pod skrzyd┬│ami sprawdzonej marki stanowi gwarancj├¬ wysokiej jako┬Âci towar├│w i ┬Âwiadczonych us┬│ug. W├│wczas wzrasta renoma franczyzodawcy co stanowi najlepsz┬▒ drog├¬ do ugruntowania pozycji w┬│asnej marki wobec wzrastaj┬▒cej konkurencji. Rentowno┬Â├Ž systemu franczyzowego jest wr├¬cz pewnikiem, a zyski franczyzodawcy mog┬▒ by├Ž najwi├¬ksz┬▒ zach├¬t┬▒ do udzielenia wypracowanego know - how.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Andrzej Lorek
tel. 507 082 672
e-mail: alorek@frconsulting.pl
Data: 26-06-2012

Nasza firma poszukuje os├│b prowadz┬▒cych restauracje, kt├│re zainteresowane s┬▒ tworzeniem systemu franczyzowego dla w┬│asnej marki. Wsp├│┬│praca z nami to gwarancja us┬│ug najwy┬┐szej jako┬Âci, jak r├│wnie┬┐ kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia dzia┬│alno┬Âci gastronomicznej. Tw├│j sukces jest dla nas priorytetem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Andrzej Lorek
tel. 507 082 672
e-mail: alorek@frconsulting.pl
Data: 26-06-2012

FRConsulting poszukuje franczyzobiorc├│w z Warszawy i Katowic w celu nawi┬▒zania wsp├│┬│pracy z naszymi kluczowymi partnerami: sie├Ž restauracji PIRAMIDA Steakhouse specjalizuj┬▒ca si├¬ w kuchni arabskiej, jak r├│wnie┬┐ sie├Ž restauracji z kuchni┬▒ meksyka├▒sk┬▒ - Czerwone Sombrero. Nasi franczyzobiorcy obejmowani s┬▒ kompleksowym wsparciem pocz┬▒wszy od momentu podpisania umowy franczyzy, poprzez koordynacj├¬ techniczn┬▒ zwi┬▒zan┬▒ z otworzeniem docelowego Lokalu, po wsparcie w zakresie prowadzenia restauracji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Andrzej Lorek
tel. 507 082 672
e-mail: alorek@frconsulting.pl
Data: 26-06-2012

Poszukujemy dla naszego Partnera, Sieci PIRAMIDA Steakhouse, franczyzobiorcy na lokal w centrum handlowym w Toruniu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Andrzej Lorek tel. 507 082 672 lub e-mail: alorek@frconsulting.pl
Data: 28-06-2011

Sie├Ž Restauracji Meksyka├▒skich Czerwone Sombrero i Czerwone Sombrero Express rozpoczyna rozw├│j franczyzowy. Zako├▒czyli┬Âmy etap budowania systemu franczyzowego dla naszego Partnera. W najbli┬┐szym czasie planujemy podpisanie 2 um├│w franczyzy z nowymi franczyzobiorcami Sieci.
Data: 16-05-2011

Sie├Ž PIRAMIDA w sierpniu 2011 roku otwiera kolejn┬▒ restauracj├¬ franczyzow┬▒. Tym razem nowy lokal zostanie otwarty w Galerii ECHO w Kielcach.
Data: 16-05-2011

Sie├Ž Restauracji PIRAMIDA Steakhouse z Wroc┬│awia na koniec maja 2011 roku planuje otwarcie pierwszej restauracji franczyzowej. Nowy lokal powstanie w Galerii Twierdza w Zamo┬Âciu.
Data: 16-05-2011

FRConsulting podpisa┬│a kolejn┬▒ umow├¬ na budow├¬ sieci franczyzowej. Naszym klientem zosta┬│a wroc┬│awska firma Laser Beauty, specjalizuj┬▒ca si├¬ w depilacji laserowej. W┬│a┬Âcicielki w oparciu o klikuletnie do┬Âwiadczenie zdecydowa┬│y si├¬ na rozw├│j punkt├│w fotodepilacji. Zajmujemy si├¬ budow┬▒ systemu, pozyskiwaniem lokali oraz franczyzobiorc├│w. Wszystkich zainteresowanych zapraszam z pytaniami na biuro@frconsulting.pl.
Data: 08-12-2010

Nasz partner, PIRAMIDA Steakhouse, podpisa³a umowê najmu na otworzenie kolejnej placówki franczyzowej.

PIRAMID├Ő ju┬┐ wkr├│tce klienci b├¬d┬▒ mogli znale┬╝├Ž w Centrum Handlowym Jantar w S┬│upsku. Otwarta w 2008 roku galeria, to jedna z najwi├¬kszych i najdro┬┐szych inwestycji w regionie. Jej wielofunkcyjny charakter od razu znalaz┬│ zastosowanie w oczach miejscowych oraz przyjezdnych klient├│w. W zwi┬▒zku z tym, inwestor zdecydowa┬│ si├¬ na rozbudow├¬ powierzchni o kolejne 20 000 mkw. Dzi├¬ki rozwojowi, Jantar stanie si├¬ nie tylko galeri┬▒ handlow┬▒ ale miejscem spotka├▒, event├│w, rozrywki i kultury.

PIRAMIDA w ramach licencji zagwarantowa┬│a franczyzobiorcy profesjonaln┬▒ pomoc w negocjacjach warunk├│w najmu oraz pakiet us┬│ug przy otwarciu lokalu.

Do zobaczenia w PIRAMIDZIE Steakhouse w S┬│upsku.
Data: 19-11-2010

Poszykujemy franczyzobiorcy dla Sieci PIRAMIDA na lokalizacje w Rzeszowie i w Kielcach.
Nasz partner posiada bardzo atrakcyjne lokale w centrach handlowych.
W sprawie szczeg├│┬│owych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 807 672 lub na adres mailowy: biuro@frconsulting.pl
Data: 03-11-2010
News Managed by CzarNews

AKTUALNOŚCI

  • Czarni Cafe w CH Jantar w S│upsku [wiŕcej]
  • La Grotta kolejnym partenrem FRConsulting [wiŕcej]

FRConsulting

  • ul. Świŕtoduska 10/3a
  • 20-082 Lublin
  • tel. +48 504 920 521
         +48 507 082 672
  • fax: +48 81 463 47 33